Hadis ve Sünnet

bekir

sadece bir kul
Bu hadislere yüzeysel, inkarcı, alaycı tavırlarla yaklaşarak yerine; "nedir", "nedendir", "nasıldır" diye bir yaklaşımla, inkar etmek için değil hikmeti görmek muradı ile yaklaşırsanız hepsinin ne olduğu izah edilir inşaallah...
 

bky

banli
"Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 63/27).

Bu hadisin hikmeti nedir acaba?Hepimizin iman ettiği Kur'an'da zina cezası 100 değnek olarak verilmiş.Ve Kur'an korunuyor.Bunu bizzat Allah söylemiş.Buna rağmen nasıl bir hadis ile Kur'an ayeti nesholuyor anlayamadım.Çünkü Allah hadislerin korunacağını söylememiş.Yardımcı olursanız sevinirim.
 

bekir

sadece bir kul
"Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 63/27).

Bu hadisin hikmeti nedir acaba?Hepimizin iman ettiği Kur'an'da zina cezası 100 değnek olarak verilmiş.Ve Kur'an korunuyor.Bunu bizzat Allah söylemiş.Buna rağmen nasıl bir hadis ile Kur'an ayeti nesholuyor anlayamadım.Çünkü Allah hadislerin korunacağını söylememiş.Yardımcı olursanız sevinirim.


Sorunuza bu konuda yapılmış ilmi bir çalışma ile cevap veriyorum.


Bazıları bu hadisi ileri sürerek, tüm sahih hadisleri, inkar etmeye veya kuşkuyla bakmaya davet etmektedir. Bu çevreler, Oryantalistlerin kuklalarıdır. Oryantalistler/Doğu bilimci batılı araştırmacılar, bu çevreleri batıl ve sinsi tuzaklarına düşürmüştür. Onların amacı, peygamberin sözüne ve ameline güveni sarsmak, örnek insan modelini zedelemek ve bir müddet sonrada sünneti toptan inkar ettirmektir.
Öncelikle şunu belirtelim ki, bu hadis İmam Buharı’nın şartına uymayan bir hadistir, zira İmam Buhari eserini “el-Câmî el-Muhtasıru’l el-Musnedu’s sahîhu min umûri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selem ve sunnetihi, ve eyyâmihi” adında isimlendirmiş eserinde var olan musnedleri peygambere dayandırmıştır.
Bu söz konusu hadis diye yazılan aslında bir Asar’dir. Peygambere musned edilen bir hadis olmayıp mevkuf hadistir. Mevkuf hadis ise ashabın peygambere merfu olarak dayandırmadan rivayet ettiği hadistir. Bu hadis tabiinin büyüğünden olan Amr ibn Meymun’un sözüdür, bu sebeple de mevkuf bir Asar’dır. Bazı ilim ehli bu hadise, hadis değil “Asar” ismini verir. O halde bu hadis, peygamberin söylediği bir hadis değildir.
Ayrıca bu hadis mu’allak’tır. Yani senedinin başında bir veya birkaç adet ravinin zikredilmediği hadistir. Yani ravilerin adı anılmadan “Enes şöyle buyurdu” denilerek verilen hadistir. Bu hadise de dikkat edersiniz “Amr ibn Meymun şöyle” denilerek rivayet edilmiştir. İmam Buhari’de bazı hadisler mu’allak olarak gelir. Sahih’de yer alan mu’allak ise 1341 adettir. Bu hadis mu’allak olduğu için yani direk peygambere dayanmıyor, tabiinin bir sözü olarak naklediliyor. Musned olmadığı içinde İmam Buhari’nin şartına mutabık değildir.
Bu hadisin ravisi Amr ibn Meymûn’dur. Tabiinin büyüklerinden olup sahabi değildir. Amr, cahiliye dönemini idrak eden insanlardandır. Cahiliye döneminde Müslüman oldu ancak peygamberimizi göremedi. Ayrıca peygamberden rivayette bulunmadı. Bu kimselere muhadram denir. El-İsâbe- 3/118) (Siyeru Âlami’n Nubelâ 4/158)
İbn Cevzi der ki; İbn Mesud Amr ibn meymûn’un sahabi olduğu konusunda hata etmiştir, ancak O sahabi değildir. Ayrıca Amr’in musned olarak peygambere dayandırdığı bir hadis bulunmamaktadır. (İbn’l Cevzi, Keşfu’l Muşkil min hadisi’s sahiheyni 4/175) İmam Kurtubi’nin de dediği gibi tabiinin büyüklerinden sayılır. (Kurtubi Bakara 65 ayetinin tefsiri)
İmam Buhari’nin bu Asar’i rivayet ederken, önem verdiği husus, Amr ibn Meymûn’un aktardığı zannını, vehmini aktarmak olmayıp, aksine onun hem cahiliye hem İslami döneme ulaşmış bir muhadram olduğunu duyurmaktır.
İbn Hacer rahimahullah’ın naklettiğine göre; İmam ibn Abdilber rahimahullah bu asari reddetmiştir. İbn Hacer bu inkarı Fethu’l bâri’de şöyle dile getirir: “Abdulber, Amr ibn Meymûn’un bu kıssasını reddetmiş ve şöyle demiştir, Bu Asar’da mükellef olmayan varlığa zina ve hayvana had uygulama isnadı söz konusudur. Bu ilim ehli nezdinde kabul edilemez.” (İbn Hacer, Fethu’l Bâri-7/197- Selefiyye Matbaası)
İmam Elbâni rahimahullah’da Abdulber’den geri kalmamış aynı düzeyde tenkid ederek bu asar asla kabul edilemez demiştir. İmam Elbâni bu bağlamda şöyle demektedir: “Bu asar münkerdir, bir insan maymunların evlendiğini, ahlak gereği ırzlarını koruduğunu, hainlik edenin öldürüleceğini nasıl bilebilir? Sonra diyelim ki bu hadiseler maymunlar arasında geçerli olsun, peki Amr ibn Meymûn, maymunların zinadan dolayı recm edildiklerini nereden bildi?” (Elbâni, Muhtasaru Sahihi’l Buhari-2/535)
İmam Elbâni hadisin senedinde yer alan Nuaym ibn Hammâd’ın -ki İmam Buhari’nin şeyhidir- zayıf ve muttehem olduğunu ve ayrıca diğer ravi Huşeym’in zayıflığını mudellisliğini ileri sürerek hadisi zayıf kabul eder. İbn Hacer’de, Nuaym ibn Hammâd’ın çok hata ettiğini nakleder.

Ayrıca Asar’ın senedinde yer alan Huşeym ibn Beşir el-Vasıti’nin mudelles olduğu nakledilir. Bu kimsenin hadisi işittiği hadisi kime dayandırdığını açıkça söylemediği müddetçe hüccet değildir.
O halde Amr ibn meymûn’un bu sözü hadis değil asar’dır ve üstelik zayıftır, münkerdir, kabul edilir bir rivayet değildir. Bu sened bakımından görülen boyuttur.
Hadisin ifade ettiği anlamda doğru değildir, çünkü ne şerî ne akli delil böyle bir olayı doğrulayabilir. Amr ibn meymûn sadece cahiliye döneminde gördüğü kalabalık bir maymun topluluğunun toplanarak bir maymunu recm ettiğini hikaye olarak da nakletmiş olabilir. O müşahade ettiğini aktarmıştır. Ona öyle gözükmüştür. Ancak; ilim ehli böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmemiştir.
O halde bu asar hakkında geldiğimiz nokta şudur, zayıftır, münkerdir, hüccet değildir, âlimlerin kavli budur.
İmam Buhari bu sözü nakletmekle küçüldü mü? İlmi değeri mi düştü? Hadis ilminde kıymetini mi yitirdi? Aksine daha büyük bir âlim ve güvenilir olduğunu ispat etti. O bunu rivayet etmekle kabullendi ve doğruladı demek güçtür. İmam Buhari muhaddistir, işittiğini senede bağlı kalarak rivayet etmiştir. Onun bu zayıf rivayeti asla değerini düşürmez. Bazıları bu hadisden yola çıkarak İmam Buhari’ye küfür etmekte saldırmakta müşrik bile demektedir. Allah’tan korkmak lazımdır. Bu âlimlerin cuhdunu görmemek ilmi ve ahlaki bir körlüktür.


 

bky

banli
Teşekkürler.
Buna benzer değişik ve biraz karalayıcı hadisler hatta Kur'an ile çelişen hadisler okudum.Hem de sayısı oldukça fazla.Böyle hadislere muallaklı dersek ve kabul etmezsek aynı kitapta yer alan diğer hadislere de şüpheyle yaklaşmak gerekmez mi?Oysa Allah'ın kitabında hiçbir şüphe ve çelişki yoktur:
4.82. Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.
 

MantikliBin

New member
Üstteki metinde Karakte hataları olmuş düzenledim.

Ilk olarak sayin Bekir Hadis'in anlami yanlis ifade edilmis.Hadis anlam olarak Soz manasina gelmektedir.Kur'an'da Hadis Allah'in sozu yani Kur'an olarak gecer ve bunun disindaki hadisler yasaklanmistir.


Anlamina ornek olarak:
''Goklerin ve yerin harika duzenine, Allahin yarattiGi seylere ve onlarin ecellerinin yaklasmis olabileceGine hic bakmazlar mi? Peki, bu Kuran'dan sonra hangi hadise/soze iman ediyorlar?''( Araf,185 )


Kuran dan sonra onlar hangi soze (hadise) inanirlar (Murselat 50)


''Iste bunlar, Allah'in ayetleridir ki, onlari sana hak olarak okuyoruz.Hal boyle iken,
Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/soze inaniyorlar? ! ( casiye 6)


EGer Hadis dediGiniz gibi Peygamberimizin sozuyse bu ayetleri bana aciklamak zorunda kalirsiniz.


“Insanlardan oyle kimseler var ki, insanlari Allah’in yolundan saptirmak icin, hicbir bilimsel dayanaGi olmayan celiskili hadisleri, hikmet dolu kitabin ayetleriyle bir tutarlar ve sonra da alay konusu olurlar. Onlar icin asaGilayici bir azap vardir.”(Lokman 6)


“Bu celiskili hadisleri uretenlere, hikmet dolu kitabin ayetleri okunduGu zaman, sanki onu hic duymamis gibi, sanki kulaklari saGirmis gibi buyukluk taslayarak duymazliktan gelirler. Boylelerine acikli bir azabi mujdele” (Lokman 7)


Allah size kitabi detaylandirilmis bir halde indirmisken Allah’in disinda bir hukum koyucu mu arayayim?
6-Enam Suresi 114


De ki: Ben sizi yalnizca vahiy ile uyarip korkutuyorum.
21-Enbiya Suresi 45


Onlara bir ayet getirmediGin zaman, “suradan buradan derleseydin ya” derler. De ki: “Ben sadece Rabbim’den bana vahiy edilene uyuyorum. Bu, Rabbiniz’den olan kavrama yeteneGidir, iman edecek bir toplum icin doGruya iletilme ve rahmettir.”
7-Araf Suresi 203


Kendi hukmunde hic kimseyi ortak kilmaz. Rabbinin kitabindan sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini deGistirecek hicbir kudret yoktur. (18-Kehf-26-27)


De ki “Ey insanlar ben Allah’in sizin hepinize gonderdiGi bir elcisi (peygamberi)yim. Ki goklerin ve yerin mulku yalniz O’nundur. O’ndan baska ilah yoktur O diriltir ve oldurur. oyleyse Allah’a ve ummi peygamber olan elcisine iman edin. O da Allah’a ve O’nun sozlerine inanmaktadir. Ona iman edin ki hidayete ermis olursunuz. (7/158)


Din Allah'in dini.Peygamberin DeGil.Peygamber sadece bir elcidir.(Al-i Imran 144)


Hadis, kelime olarak; davranis, hareket, soz, cumle vb. manalarina gelir. Hadis kavrami Kur'an'da 7 ayette gecer. Bunlar:
Allah'tir O, ilah yoktur O'ndan baska. Hakkinda hicbir kusku bulunmayan kiyamet gununde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktir. HADIS bakimindan, Allah'tan daha sadik kim olabilir? (4 Nisa 87)
Goklerin ve yerin melekutuna, Allah'in yarattiGi herhangi birseye bakmadilar mi; ecellerinin gercekten yaklasmis olabileceGini dusunmediler mi? Peki, bu Kur'an'dan sonra hangi HADISe iman ediyorlar? (7 Araf 185)
Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklini ve gonlunu calistiranlar icin bir ibret vardir. Bu Kur'an, uydurulacak bir HADIS deGildir; aksine o, onundekini tasdikleyici, her seyi ayrintili kilicidir. Inanan bir topluluk icin de bir kilavuz ve bir rahmettir. (12 Yusuf 111)
Insanlardan oylesi vardir ki, Allah yolundan bilgisizce saptirmak icin HADIS (laf eGlencesi) satin alir ve onu alay konusu edinir. Iste boylelerine rezil edici bir azap vardir. (31 Lokman 6)
Iste bunlar, Allah'in ayetleridir ki, onlari sana hak olarak okuyoruz. Hal boyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi HADISe inaniyorlar? (45 casiye 6)
EGer doGru sozlu iseler, onun benzeri bir HADIS getirsinler. (52 Tûr 34)
Artik bundan sonra hangi HADISe iman edecekler? (77 Murselat 50)
GorulduGu gibi hadis kavrami Peygamberimizin sozu deGil, Yuce Allah'in sozudur. Ayetlerde bu apacik bellidir.
"Sunnet ve hadise uymayi Kur'an oGutluyor" diye dininizi sunnete ve hadise gore yasayamazsiniz. GorulduGu gibi: Sunnet=Peygamberimizin hal ve hareketleri vs. deGil, Allah'in kanunlari, kural ve yasaklaridir; Hadis=Peygamberimizin sozu deGil, Allah'in sozu (ayetleri) dir. Kur'an'in hic bir yerinde "peygamberin hadislerine ve sunnetine uyun" ifadesi veya buna benzer ifadeler bulunmuyor. Hickimse hadise veya sunnete uymak zorunda deGildir. Sunnete ve hadise uymayi Kur'an'a dayandirmak ahmakliktir. Peygamberimize dayandirmak da ahmakliktir. cunku Allah Kur'an'da soyle buyuruyor:
Onun (Muhammed'in) soylediGi vahyolunandan baska bir sey deGildir. (53 Necm 4)


Kur'an Ayrintili DeGildir Diyenler:


Gun olur, her ummet icin kendi aleyhlerine kendi iclerinden bir tanik cikaririz. Seni de su insanlar hakkinda tanik olarak getireceGiz. Sana bu Kitabi indirdik ki HERsEYin ayrintili bir aciklayici, bir kilavuz, bir rahmet, Muslumanlara da bir mujde olsun. (16 Nahl 89)


SuNNET


Kelime anlami tarz,metod,yoldur.


Artik onlar oncekilerin Sunnetinden baskasini mi bekliyorlar? Allah'in SuNNETinde kesinlikle bir deGisiklik bulamazsin. Allah'in sunnetinde donusum de bulamazsin. (35 Fatr 43)


Daha onceden gelip gecenler hakkinda Allah'in sunnetidir. Allah'in SuNNETinde kesin olarak bir deGisiklik bulamazsin. (33 Ahzab 62)


25/ 30-Peygamber (Hz Muhammed) de dedi ki: Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'i bir kenara itip biraktilar.
43/44 Dogrusu o Kuran, senin icin de, kavmin icin de bir oguttur ve siz ondan sorguya cekileceksiniz.


17/46 Ve onu anlamalarini engellemek icin kalplerine kabuklar, kulaklarina da aGirlik koyariz. Rabbini yalnizca Kuran'da andiGin zaman nefretle geriye donerler.


18/57 Rabbinin ayetleri kendisine hatirlatildiGi halde, yaptiklarini unutarak ondan yuz cevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran'i) anlamalarina engel olacak bir ortu, kulaklarina da bir aGirlik koymusuzdur. Onlari hidayete ne kadar caGirirsan caGir, onlar asla doGruyu bulamaz.


Yoksa ALLAH’in izni olmadiGi halde onlar icin dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortaklari mi var? Daha once belirlenmis bir karar olmasaydi onlarin arasinda yargi verilirdi. Zalimlere aci bir azap vardir. (sura 21)


Ayrica Namaz vakitleriyle belirtilmiyor diyenler Kur'an okumus insanlar deGildir.Kur'an'da vakitler belirtilmistir.Kilinis olarak da belirtilmistir.Nerede ne okuyacaGiz diyenler icinde Kur'an'i tavsiye ederim.Akici bir kitaptir.


Gunduzun iki tarafinda, gecenin yakinlarinda namaz kil. Guzellikler cirkinlikleri giderir.
11 Hud Suresi 114
Ey iman edenler! Yonetiminiz altindakilerle, ergenlik yasina gelmemis olanlariniz sizden uc vakitte izin istesinler. Fecir(Sabah) namazindan once, oGle vakti elbisenizi cikardiGinizda, isa(aksam) namazindan sonra. ciplak olabileceGiniz uc vakittir bunlar.
24 Nur Suresi 58
Gunesin sarkmasindan, gecenin kararmasina kadar namaz kil. Fecir(sabah) vakti Kuran’i, fecir(sabah) vakti Kuran’ina tanik olunur.
17 Isra Suresi 78
Namazlari koruyun. Ve vusta (orta, en iyi) namazi da.
2 Bakara Suresi 238


Abdest konusunda ise Maide Suresinin 6.Ayeti cok guzel bir ayettir.


YargiladiGiniz,acidiGiniz,sovduGunuz,dovduGunuz Ateistler okuyor Kur'an'i.Siz daha okumadan Kur'an hakkinda yalan soyluyorsunuz!


“Onlar aGizlariyla Allah’in nur’unu (ayetlerini) sondurmek istiyorlar. Inkârcilar hoslanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktir .” (Saf 8)
 

Kalpteniman

New member
Kardeşim sen de hadis kelimesine takılıp kalmışsın.
Hadis söz demek ise, Ayeti kerimede geçiyorsa h.z Allahın sözüdür.
Hadisi şerifte geçiyorsa, (uydurma değilse) Reulullah s.a.v. Efendimizin mübarek
sözleridir.
 

bekir

sadece bir kul
Üstteki metinde Karakte hataları olmuş düzenledim.

Ilk olarak sayin Bekir Hadis'in anlami yanlis ifade edilmis.Hadis anlam olarak Soz manasina gelmektedir.Kur'an'da Hadis Allah'in sozu yani Kur'an olarak gecer ve bunun disindaki hadisler yasaklanmistir.


Anlamina ornek olarak:
''Goklerin ve yerin harika duzenine, Allahin yarattiGi seylere ve onlarin ecellerinin yaklasmis olabileceGine hic bakmazlar mi? Peki, bu Kuran'dan sonra hangi hadise/soze iman ediyorlar?''( Araf,185 )


Kuran dan sonra onlar hangi soze (hadise) inanirlar (Murselat 50)


''Iste bunlar, Allah'in ayetleridir ki, onlari sana hak olarak okuyoruz.Hal boyle iken,
Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/soze inaniyorlar? ! ( casiye 6)


EGer Hadis dediGiniz gibi Peygamberimizin sozuyse bu ayetleri bana aciklamak zorunda kalirsiniz.


“Insanlardan oyle kimseler var ki, insanlari Allah’in yolundan saptirmak icin, hicbir bilimsel dayanaGi olmayan celiskili hadisleri, hikmet dolu kitabin ayetleriyle bir tutarlar ve sonra da alay konusu olurlar. Onlar icin asaGilayici bir azap vardir.”(Lokman 6)


“Bu celiskili hadisleri uretenlere, hikmet dolu kitabin ayetleri okunduGu zaman, sanki onu hic duymamis gibi, sanki kulaklari saGirmis gibi buyukluk taslayarak duymazliktan gelirler. Boylelerine acikli bir azabi mujdele” (Lokman 7)


Allah size kitabi detaylandirilmis bir halde indirmisken Allah’in disinda bir hukum koyucu mu arayayim?
6-Enam Suresi 114


De ki: Ben sizi yalnizca vahiy ile uyarip korkutuyorum.
21-Enbiya Suresi 45


Onlara bir ayet getirmediGin zaman, “suradan buradan derleseydin ya” derler. De ki: “Ben sadece Rabbim’den bana vahiy edilene uyuyorum. Bu, Rabbiniz’den olan kavrama yeteneGidir, iman edecek bir toplum icin doGruya iletilme ve rahmettir.”
7-Araf Suresi 203


Kendi hukmunde hic kimseyi ortak kilmaz. Rabbinin kitabindan sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini deGistirecek hicbir kudret yoktur. (18-Kehf-26-27)


De ki “Ey insanlar ben Allah’in sizin hepinize gonderdiGi bir elcisi (peygamberi)yim. Ki goklerin ve yerin mulku yalniz O’nundur. O’ndan baska ilah yoktur O diriltir ve oldurur. oyleyse Allah’a ve ummi peygamber olan elcisine iman edin. O da Allah’a ve O’nun sozlerine inanmaktadir. Ona iman edin ki hidayete ermis olursunuz. (7/158)


Din Allah'in dini.Peygamberin DeGil.Peygamber sadece bir elcidir.(Al-i Imran 144)


Hadis, kelime olarak; davranis, hareket, soz, cumle vb. manalarina gelir. Hadis kavrami Kur'an'da 7 ayette gecer. Bunlar:
Allah'tir O, ilah yoktur O'ndan baska. Hakkinda hicbir kusku bulunmayan kiyamet gununde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktir. HADIS bakimindan, Allah'tan daha sadik kim olabilir? (4 Nisa 87)
Goklerin ve yerin melekutuna, Allah'in yarattiGi herhangi birseye bakmadilar mi; ecellerinin gercekten yaklasmis olabileceGini dusunmediler mi? Peki, bu Kur'an'dan sonra hangi HADISe iman ediyorlar? (7 Araf 185)
Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklini ve gonlunu calistiranlar icin bir ibret vardir. Bu Kur'an, uydurulacak bir HADIS deGildir; aksine o, onundekini tasdikleyici, her seyi ayrintili kilicidir. Inanan bir topluluk icin de bir kilavuz ve bir rahmettir. (12 Yusuf 111)
Insanlardan oylesi vardir ki, Allah yolundan bilgisizce saptirmak icin HADIS (laf eGlencesi) satin alir ve onu alay konusu edinir. Iste boylelerine rezil edici bir azap vardir. (31 Lokman 6)
Iste bunlar, Allah'in ayetleridir ki, onlari sana hak olarak okuyoruz. Hal boyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi HADISe inaniyorlar? (45 casiye 6)
EGer doGru sozlu iseler, onun benzeri bir HADIS getirsinler. (52 Tûr 34)
Artik bundan sonra hangi HADISe iman edecekler? (77 Murselat 50)
GorulduGu gibi hadis kavrami Peygamberimizin sozu deGil, Yuce Allah'in sozudur. Ayetlerde bu apacik bellidir.
"Sunnet ve hadise uymayi Kur'an oGutluyor" diye dininizi sunnete ve hadise gore yasayamazsiniz. GorulduGu gibi: Sunnet=Peygamberimizin hal ve hareketleri vs. deGil, Allah'in kanunlari, kural ve yasaklaridir; Hadis=Peygamberimizin sozu deGil, Allah'in sozu (ayetleri) dir. Kur'an'in hic bir yerinde "peygamberin hadislerine ve sunnetine uyun" ifadesi veya buna benzer ifadeler bulunmuyor. Hickimse hadise veya sunnete uymak zorunda deGildir. Sunnete ve hadise uymayi Kur'an'a dayandirmak ahmakliktir. Peygamberimize dayandirmak da ahmakliktir. cunku Allah Kur'an'da soyle buyuruyor:
Onun (Muhammed'in) soylediGi vahyolunandan baska bir sey deGildir. (53 Necm 4)


Kur'an Ayrintili DeGildir Diyenler:


Gun olur, her ummet icin kendi aleyhlerine kendi iclerinden bir tanik cikaririz. Seni de su insanlar hakkinda tanik olarak getireceGiz. Sana bu Kitabi indirdik ki HERsEYin ayrintili bir aciklayici, bir kilavuz, bir rahmet, Muslumanlara da bir mujde olsun. (16 Nahl 89)


SuNNET


Kelime anlami tarz,metod,yoldur.


Artik onlar oncekilerin Sunnetinden baskasini mi bekliyorlar? Allah'in SuNNETinde kesinlikle bir deGisiklik bulamazsin. Allah'in sunnetinde donusum de bulamazsin. (35 Fatr 43)


Daha onceden gelip gecenler hakkinda Allah'in sunnetidir. Allah'in SuNNETinde kesin olarak bir deGisiklik bulamazsin. (33 Ahzab 62)


25/ 30-Peygamber (Hz Muhammed) de dedi ki: Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'i bir kenara itip biraktilar.
43/44 Dogrusu o Kuran, senin icin de, kavmin icin de bir oguttur ve siz ondan sorguya cekileceksiniz.


17/46 Ve onu anlamalarini engellemek icin kalplerine kabuklar, kulaklarina da aGirlik koyariz. Rabbini yalnizca Kuran'da andiGin zaman nefretle geriye donerler.


18/57 Rabbinin ayetleri kendisine hatirlatildiGi halde, yaptiklarini unutarak ondan yuz cevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran'i) anlamalarina engel olacak bir ortu, kulaklarina da bir aGirlik koymusuzdur. Onlari hidayete ne kadar caGirirsan caGir, onlar asla doGruyu bulamaz.


Yoksa ALLAH’in izni olmadiGi halde onlar icin dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortaklari mi var? Daha once belirlenmis bir karar olmasaydi onlarin arasinda yargi verilirdi. Zalimlere aci bir azap vardir. (sura 21)


Ayrica Namaz vakitleriyle belirtilmiyor diyenler Kur'an okumus insanlar deGildir.Kur'an'da vakitler belirtilmistir.Kilinis olarak da belirtilmistir.Nerede ne okuyacaGiz diyenler icinde Kur'an'i tavsiye ederim.Akici bir kitaptir.


Gunduzun iki tarafinda, gecenin yakinlarinda namaz kil. Guzellikler cirkinlikleri giderir.
11 Hud Suresi 114
Ey iman edenler! Yonetiminiz altindakilerle, ergenlik yasina gelmemis olanlariniz sizden uc vakitte izin istesinler. Fecir(Sabah) namazindan once, oGle vakti elbisenizi cikardiGinizda, isa(aksam) namazindan sonra. ciplak olabileceGiniz uc vakittir bunlar.
24 Nur Suresi 58
Gunesin sarkmasindan, gecenin kararmasina kadar namaz kil. Fecir(sabah) vakti Kuran’i, fecir(sabah) vakti Kuran’ina tanik olunur.
17 Isra Suresi 78
Namazlari koruyun. Ve vusta (orta, en iyi) namazi da.
2 Bakara Suresi 238


Abdest konusunda ise Maide Suresinin 6.Ayeti cok guzel bir ayettir.


YargiladiGiniz,acidiGiniz,sovduGunuz,dovduGunuz Ateistler okuyor Kur'an'i.Siz daha okumadan Kur'an hakkinda yalan soyluyorsunuz!


“Onlar aGizlariyla Allah’in nur’unu (ayetlerini) sondurmek istiyorlar. Inkârcilar hoslanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktir .” (Saf 8)


Siz evvelâ İslami terminolojiyi bir öğrenin. Sonra eleştiri ve itirazlarınızı yapın ama delillerle...
 

bekir

sadece bir kul
Kur'an ayetlerini delilden saymıyorsanız Blabla Hoca efendi hazretlerinin rivayetlerini delilden sayıyorsanız eğer Deistler sizden daha imanlıdır.


Demagoji için mi buradasın yoksa bildiğin bir şey mi var? Bildiklerini demagoji yapmadan, delil ve ilim ile oku. Her kelimenin lafzı ve ayrıca ıstilahi manası vardır. Hadis söz demektir, İslami terminoloji de Peygamber Efendimizin (sav) sözleri olarak değerlendirilir, Allah'ın emirleri vardır, ayet olarak ifade edilir.
 

hayirturizm.com

New member
hadisler ravi si ve kaynağıyla yazıldıktan sonra hemen tepki vermek yerine araştırmak gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst