Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Osmanlı sultanlarının annelerinin hangi milletten oldukları.

islam gücü

New member
Katılım
30 Tem 2008
Mesajlar
31
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Yaş
27
Konum
elazýð
Osmanli´yi yöneten padisahlarin anneleri hangi millettendi?
Osmanlı’yı yöneten 36 padişahtan sadece ikisinin annesi Türk; Osman Gazi ile Orhan Gazi’nin..


I. Murat’ın annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer Hatun.

Yıldırım Bayezid’in annesi Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun.

Çelebi Mehmet’in annesi Bulgar Olga Hatun.

II. Murat’ın annesi Veronika.

Fatih Sultan Mehmed’in annesi Sırp Despina yani Hüma Hatun.

II. Bayezid’in annesi Kornelya.

Yavuz Selim’in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi; Polonya Yahudisi Helga yani Hafza Sultan.

II. Selim’in annesi Yahudi kızı Roksalan yani meşhur Hürrem Sultan.

III. Murat’ın annesi Yahudi Raşel yani Nurbanû Sultan.

III. Mehmet’in annesi Venedikli Bafo yani Safiye Sultan.

I. Ahmet’in annesi Yunan Helen yani Handan Sultan.

Genç Osman’ın annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan.

IV. Murat’ın annesi Sırp Anastasya yani Mahpeyker Sultan.

IV. Mehmet’in annesi Rus Nadya yani Turhan Sultan.

II. Süleyman’ın annesi Sırp Katrin yani Dilaşüb Hatun.

II. Ahmet’in annesi Polonya Yahudisi Eva yani Hatice Sultan.

II. Mustafa’nın annesi Rum Evemia yani Emetullah Sultan.

III. Ahmet’in annesi de aynı.. Yani Mustafa ile aynı anneden.

I. Mahmut’un annesi Aleksandra yani Saliha Sultan.

II. Osman’ın annesi Sırp Mari yani Şehsüvar Sultan.

III. Mustafa’nın annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan.

I. Abdülhamit’in annesi Fransız İda yani Şermi Sultan.

III. Selim’in annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan.

IV. Mustafa’nın annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan.

II. Mahmut’un annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan.

I. Abdülmecit’in annesi Rus Yahudisi Suzi yani Bezm-i Âlem Valide Sultan.

Abdülaziz’in annesi Roman Besime yani Pertevniyal Sultan.

V. Murat’ın annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Sultan.

II. Abdülhamit’in annesi Ermeni Virjin yani Tirimüjgân Sultan.

Mehmet Reşat’ın annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Sultan.

Mehmet Vahdettin’in annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan.
 

samanyolu

New member
Katılım
19 Mar 2007
Mesajlar
2,063
Tepkime puanı
2,696
Puanları
0
Yaş
49
Konum
istanbul
Osmanlı tarihine, özellikle de hanedana ve padişahlara hakaret kastıyla olayı saptıran çevreler var?
Meselâ şöyle diyorlar:
"Padişahlar yabancı kadınlarla evlenmek suretiyle, Türk Devletinin yapısını bozdular."
İddia yersizdir, çünkü o dönemde ortada bir "Türk Devleti" yok, Türklerin kurduğu çok uluslu bir "Osmanlı İmparatorluğu" (Haşmetini vurgulamak için "imparatorluk" diyorum, yoksa Osmanlı, hiçbir zaman, "imparatorluk" kelimesinin içerdiği "emperyalist" amaçlar taşımamıştır) vardır?
Devletin yapısı etnik (ırk) esasa göre oluşturulmamış, din esasına göre oluşturulmuştur. (Türkiye Cumhuriyeti de bu bakış açısını benimsediği içindir ki, Lozan görüşmelerinde "azınlık" tarifinin etnik esasa göre değil, dini esasa göre şekillenmesini istemiş ve tarife göre Hıristiyan, Yahudi ve sair gayr-i Müslim unsurlar "azınlık" sayılırken, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut, v.s. gibi unsurlar "azınlık" sayılmamıştır)
Ancak başka dinlere ve mensuplarına son derece tolerans gösteren bir dini anlayış benimsenmiştir.
Başka dinlerin mensupları ne horlanmıştır, ne dışlanmıştır, ne de kınanmıştır; hattâ inançlarını daha dinamik yaşayabilecekleri imkânlar verilmek suretiyle daha mutlu olmaları sağlanmıştır?
Zaten Osmanlı Devleti'ni, yaşadığı çağın ötesine taşıyıp tarih içinde yıldızlaştıran şey, "öteki"ye (öteki dinlere, dillere, ırklara, kıyafetlere ve tüm farklılıklara) karşı gösterdiği bu anlayışıdır.
Bu anlayış sayesinde, Osmanlı Devleti, oldukça uzun sayılabilecek bir süre zirvede kalabilmiş, dünyanın cazibe merkezini teşkil edebilmiştir.
Bu kimliğinden uzaklaşmaya başladığında ise, çöküş süreci başlamıştır. Buna tarih şahittir.
Böyle bir yapı içinde, dinin belirleyici olması kaçınılmazdır. Nitekim de öyle olmuş, ister atadan kalma, isterse sonradan olsun, her "Müslüman" devletin aslî sahibi sayılmış ve yüreklerle birlikte tüm makamlar ona açılmıştır.
Şöyle de denilebilir: Osmanlı'nın yapısı etnisiteye (ırk kalıplarına) değil, dine dayandığı için, her alanda din belirleyici temel öge olmuştur. Tabiatıyla, insanlar, milliyetlerine göre değil, dinlerine ve tabii ki liyakatlarına göre değerlendirilmiş, önceden hangi dinden olduğuna bakılmaksızın, Müslüman olan herkes, daha önceki tüm Müslümanlarla eşit haklar kazanmıştır.
Bu hüküm padişah eşlerini ve annelerini de kapsamaktadır?
Hz. Ömer, "Biz, zelil, aşağı kimselerdik. Allahü Teâlâ, bizleri Müslüman yapmakla şereflendirdi" buyuruyor.
Unutmayalım ki, başlangıçta hiç kimse Müslüman değildi; bugün çok büyük hürmet gösterdiğimiz, İslâm Tarihinin temelini teşkil eden isimler, sonradan iman edip Müslüman olmuş isimlerdir?
Yani, Müslüman anne-babadan doğmamak bir kusur değildir. Öyleyse, padişah annelerinin önceki dinlerini ve milliyetlerini dikkate almak, hele de bunu "bozulma" sebebi saymak mümkün değildir.
Çünkü Osmanlı'nın "ortak payda"sı İslâm'dır. Osmanlı literatüründe, "yabancı" demek, "gayr-i Müslim" demektir?
Padişah anneleri ise evlâtlarını "Müslüman" olarak doğurmuşlardır..
Bu çerçevede, Sultan Birinci Murad'ın annesi Rum asıllı "Horofira" iken, Müslüman olup "Nilüfer Hatun" adını almıştır; Yıdırım Bayezid'ın annesi Bulgar asıllı "Marya" iken, Müslüman olmuş, "Gülçiçek Hatun" diye anılmıştır; İkinci Murad'ın annesi, kimi kaynaklara göre "Veronika" isimli bir Hıristiyan iken, Müslüman olup "Emine Hatun" adını almıştır; Fatih Sultan Mehmed'in annesi Sırp kralının kızı "Mara Despina" iken, Müslüman olup "Hüma Hatun" olarak tarihe geçmiştir; Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Polonyalı "Helga" iken Müslüman olup "Hafsa Sultan" adını almıştır; Sultan İkinci Selim'in annesi Rus uyruklu "Roza", ya da Ukraynalı "Roxana" Müslüman olup "Hürrem Sultan" adını almıştır. Onların Müslümanlığını sorgulamak ise, hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Birçoğu o kadar "İyi Müslüman"dır ki, dindaşlarının yararlanması içi cami, mescid, çeşme, han, hastahane gibi sayısız hayır eserleri vücuda getirmiştir.
Bunların çoğu küçük yaşta esir alınıp İstanbul'a getirilmiş olan küçük yaşta kızların arasından seçilmiştir..
Böyle bir sistem vardı: Savaşta esir alınan kızların arasından en zeki ve güzel olanlar saraya ayrılır, aynı zamanda bir "yetiştirme yurdu" gibi çalışan haremde eğitilir, dini bilgilerin yanı sıra, dünyevi bilgilerle de donatılır, sözün tam mânâsıyla padişaha eş ve anne olabilecek seviyeye getirilirlerdi. (Vakit gazetesi.08-02-2005)
 

islamcigenc01

New member
Katılım
3 Ocak 2009
Mesajlar
62
Tepkime puanı
22
Puanları
0
Buradan çıkan sonuç tüm Padişahlarımız yanlış evlilik yapmışlar zaten Osmanlı'yı da ne bitirdi... 'Kadın ve İçki' saygılar...Asla iman yolundan ayrılmamalıyız Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi...
 

bekir

sadece bir kul
Yönetici
Katılım
10 Eyl 2007
Mesajlar
8,132
Tepkime puanı
5,971
Puanları
113
Konum
Daðlardan, yaylalardan
Buradan çıkan sonuç tüm Padişahlarımız yanlış evlilik yapmışlar zaten Osmanlı'yı da ne bitirdi... 'Kadın ve İçki' saygılar...Asla iman yolundan ayrılmamalıyız Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi...

Çok yüzeysel ve bilgisiz bir yaklaşım.

Bir daha gözden geçirin bence!
 

Susma

New member
Katılım
30 Mar 2010
Mesajlar
5
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Osmanlı direk emperyaldir.

Emperyal olmak sadece bir ülkeyi sömürme manasına gelmez , emperyal olmak empoze etmektir ister ikna yolu ile ister zorla. Özellikle Balkanlar Kafkaslar ve Anadolu'da Hem Selçukluların Hem de Osmanlı'nın izlediği yol gerek ikna ile gerekse zor ile İslamın hükümlerini hakim kılmaktır.

Osmanlı bir İmparatorluktur.

Allah (c.c.) mekanlarını cennet eylesin amin .
 

Turac_80

New member
Katılım
15 Ara 2009
Mesajlar
172
Tepkime puanı
73
Puanları
0
Osmanli´yi yöneten padisahlarin anneleri hangi millettendi?
Osmanlı’yı yöneten 36 padişahtan sadece ikisinin annesi Türk; Osman Gazi ile Orhan Gazi’nin..


I. Murat’ın annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer Hatun.

Yıldırım Bayezid’in annesi Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun.

Çelebi Mehmet’in annesi Bulgar Olga Hatun.

II. Murat’ın annesi Veronika.

Fatih Sultan Mehmed’in annesi Sırp Despina yani Hüma Hatun.

II. Bayezid’in annesi Kornelya.

Yavuz Selim’in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi; Polonya Yahudisi Helga yani Hafza Sultan.

II. Selim’in annesi Yahudi kızı Roksalan yani meşhur Hürrem Sultan.

III. Murat’ın annesi Yahudi Raşel yani Nurbanû Sultan.

III. Mehmet’in annesi Venedikli Bafo yani Safiye Sultan.

I. Ahmet’in annesi Yunan Helen yani Handan Sultan.

Genç Osman’ın annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan.

IV. Murat’ın annesi Sırp Anastasya yani Mahpeyker Sultan.

IV. Mehmet’in annesi Rus Nadya yani Turhan Sultan.

II. Süleyman’ın annesi Sırp Katrin yani Dilaşüb Hatun.

II. Ahmet’in annesi Polonya Yahudisi Eva yani Hatice Sultan.

II. Mustafa’nın annesi Rum Evemia yani Emetullah Sultan.

III. Ahmet’in annesi de aynı.. Yani Mustafa ile aynı anneden.

I. Mahmut’un annesi Aleksandra yani Saliha Sultan.

II. Osman’ın annesi Sırp Mari yani Şehsüvar Sultan.

III. Mustafa’nın annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan.

I. Abdülhamit’in annesi Fransız İda yani Şermi Sultan.

III. Selim’in annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan.

IV. Mustafa’nın annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan.

II. Mahmut’un annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan.

I. Abdülmecit’in annesi Rus Yahudisi Suzi yani Bezm-i Âlem Valide Sultan.

Abdülaziz’in annesi Roman Besime yani Pertevniyal Sultan.

V. Murat’ın annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Sultan.

II. Abdülhamit’in annesi Ermeni Virjin yani Tirimüjgân Sultan.

Mehmet Reşat’ın annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Sultan.

Mehmet Vahdettin’in annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan.Velasil Osmanlida Türk olmak kadar zor is yoktu sanirim...
 

cancan

New member
Katılım
10 May 2010
Mesajlar
2
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
57
İnsan

İnsan

Yaratılanı severiz yaratandan ötürü demiş Güzel Yunus, Sen insana saygı duy, Milliyetçiliği Peygamber Efendimiz (s.a.v) vade hacc'ında yasaklamamışmıydı ? Maksad o güzel ruhlu incelerden ince, rikkatlı padişahların islama uygun, sünnete uygun olarak yetiştirilmesi değilmi ? bunu o annelerimiz başardımı ona bakmak lazım, bu sayede hem onlar islam gibi bir dinle müşerref oldular, hemde bu dini çok iyi tahlil ettiklerinden ötürü böyle şahşiyetleri yetiştirmişlerdir. Bu ancak takdir edilmesi gereken bir mesele, başka türlü değerlendirmek yanlış olur kanaatindeyim. Saygılarımla.
 
Üst Alt