Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

İlma' dergisi

ekreme

New member
Katılım
28 Kas 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Yaş
51
ilma'
üç aylık dergi
bahar 2007 Sefine Ekseninde Yeni Fizik
kapak_01.jpg
bu sayıda AHLÂK ZAVİYESİNDEN
'SEFİNE İNKILÂBI' ÜZERİNE
Ali Rıza YAMAN
KAOSA DAİR BİR İNCELEME
Bilâl Sami OĞUZ
SÜPERSİCİMLER NİHAÎ TEORİ Mİ?
Şener ÖZÖNDER
YENİ FİZİĞİN GÜNCELLEDİĞİ SORU: TARİH BİLİM MİDİR?
M. Fuat ER

KISACA: KUANTUM ve YORUMLARI
Bilâl Sami OĞUZ
KAYIP HAKİKATİN PEŞİNDE:
MODERN AVRUPA ŞİİRİNDE
"HİKMET" ARAYIŞLARI
A. Celil CİVAN
İKTİDAR ANLAYIŞLARI AÇISINDAN
VERGİ POLİTİKALARINA BAKIŞ
Halil AKTAŞ
"FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"
Osman TEMİZ
SANAT "V" ANARŞİZM
Cemil BİNİCİ
YANAL GENICULATE ÇEKİRDEKTEKİ
TAKIM TEPKİLERDEN TABİÎ MANZARALARIN
TEKRAR OLUŞTURULMASI
Şener ÖZÖNDER
"İÇERİKSİZ VARLIKBİLİM" VE MÜZİK
Altun BOYACIYAN
BAUDRILLARD'IN ARDINDAN:
İKON SİMÜLASYONLARI VE "INTERNET ÇAĞI"
Celil CİVAN

Takdim

Mütefekkir Salih MİRZABEYOĞLU 50 esere ulaşan külliyatında, iktisattan hukuka, sanattan fiziğe, resimden biyolojiye kadar insanlığı ilgilendiren her mevzuda, mevzu ile alâkalı meseleleri, dolaylı ve dolaysız münasebetleri ile birlikte ortaya koymuş; çözüm ve çözüme dair ipuçlarını "terkibî hüküm" hâlinde ilgililerine sunmuştur.

Bu tespitin ışığında, İlma" dergisi ile amacımız, Mütefekkir'in ortaya koyduğu terkibî hükümleri peşin kabul sayarak, bu kabullerin çerçevesinde mevzularımıza dahil olan meseleleri ele almak; mevzularla alâkalı entellektüel gündemi fikrin pratiğe dökülmesi noktasında takip, tahlil ve kritik etmeye çalışmak.

Çizdiğimiz bu çerçeve dahilinde kaçınmaya gayret ettiğimiz iki noktayı vurgulamalıyız. Bunlardan birincisi, ortaya "fikir", "mevzu" veya "mesele" koyuyormuş gibi yaparak külliyatı tekrarlamak; diğeri ise mevzu konuşalım derken pratiğe dökme amacı güttüğümüz fikrin ateşinin soğumaya mahkûm edilmesine sebep olacak şartları oluşturmak.

Bu konuyla ilgili olarak Mütefekkir"in 50. Eseri Erkam"da yer alan aşağıdaki satırları ikâz kabul ediyoruz:
"İlmin herhangi bir yönünü "matematik de dahil!" anladığını söyleyen ve ondan coşku duyan kimse bu bilginin özünü ve heyecanını, normal ölçüde zekâsı olan, ilgi duyan, sıradan kişilere de aktarabilmelidir; bu türden heyecan verici gelişmelerin çoğunun böyle bir açıklamaya elverişli olduğu" Tabiî, eğer yazarlar ilmî dergilerinin çetrefil uzman dili ile, toplumun normal konuşma dili arasındaki dil uçurumunu birleştirici bir köprü kurmak için ciddi bir çaba gösterirlerse!"...

Son tahlilde, Mütefekkir"in vurguladığı "dil uçurumunu birleştirici köprü" kurmak hedefi de dahil olmak üzere, istidadımız ölçüsünde mevzumuza ait meseleleri "fikrin dili" ile konuşmayı amaçlamaktayız.
Bu ilk sayımızda, ortaya koyduğu problemlerle, Batı'nın yüzyıllardır fikrî temellerini oluşturmuş ontolojik kabulleri sarsan "Yeni Fizik"i gündemimize aldık.

Yazarımız Ali Rıza YAMAN, "Sefine Ekseninde Yeni Fizik" isimli dosyamızın ilk yazısında tarih boyunca Batı'ya hâkim olmuş ahlâk öğretilerini kısaca tanıtıyor ve bunların Yeni Fizik'in ortaya attığı sorulara cevap verip veremeyeceğini sorguluyor. Yazar, Yeni Fizik'in ne ahlâk öğretileri ne de kendi imkânlarıyla bu sorulara cevap bulabileceğini, bunun ancak, Mütefekkir'in bu ilmi Mutlak Fikir'e nisbetle hesaba çeken Sefine adlı kitabındaki hükümlerle başarılabileceğini ortaya koyuyor.

Dosyanın ikinci yazısında Şener ÖZÖNDER, Yeni Fizik'te önemli bir yere sahip olan Sicim Teorisi'nin "nihaî cevap" olup olmadığını, teorinin diğer disiplinlerle ilgisi içinde geniş ve ayrıntılı bir şekilde araştırırken, Bilâl Sami OĞUZ kaos ve kuantum ile ilgili yazılarında imkânları ve eksikleriyle bu iki "teori" çevresindeki tartışmaları, mevzuya yabancı okuyucuların durumunu da gözönünde bulundurarak tanıtıcı bir yaklaşım ile sergiliyor.

M. Fuat ER, uzun bir araştırma sürecinde şekillenen yazısında, felsefe tarihi boyunca tartışılagelen "tarih bir bilim midir?" problematiğini, tarihin pozitif bilimler ile ilgisi içinde, geniş kapsamlı bir kaynak taramasıyla ele alıyor.

Dosya yazılarımız dışında, Ahmet Celil CİVAN, Avrupa"nın üç büyük şairinin (Baudelaire, Rilke, Rimbaud) şiirlerindeki "hikmet"in peşine düşüyor. Yazarımız Halil AKTAŞ ise, iktisatta önemli bir yere sahip olan vergi meselesini gündeme getirirken, "devlet vergilendirme hakkını nereden alır/almalı" sorusu çerçevesinde iktidarın meşruiyetini sorguluyor.

Bu yazılar ile birlikte dergimizde Cemil BİNİCİ'nin, totalitarizm-özgürlük-şiddet meselelerini sorgulayan ve gişede kayda değer bir başarı gösteren "V for Vendetta" filmini "anarşizm" açısından tahlil eden bir sinema yazısı, Osman TEMİZ"in Simon Kuper"e ait "Futbol Asla Sadece Futbol Değildir" adlı kitabı spor, futbol ve siyaset çerçevesinde kritik eden bir kitap tanıtımı, müzisyen Altun BOYACIYAN"ın müziğin dil, matematik ve Yeni Fizik ile ilgisine dair tedaileri bol bir denemesi ile Celil CİVAN"ın, 6 Mart"ta hayatını kaybeden ünlü Fransız sosyolog Jean Baudrillard"ın kurduğu Simülasyon Teorisi"nin internet çağındaki yansımaları hakkında bir değinisi mevcut.

İkinci sayımızda yeni mevzu ve meseleleri paylaşmak dileğiyle...
 
Üst Alt