Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Islam hukuğunda sünnetin yeri

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
sunnetin-yeri.jpg
Kitap Adı :İslam Hukuku'nda Sünnetin Yeri
Özetleyen :Harun Karipçin
Yazarı :Mustafa Sibai
Dili :Türkçe
Yayınevi :Işık Akademi Yayınları
Sayfa Sayısı :560
Özeti İndir
İSLAM HUKUKUNDA SÜNNETİN YERİ
(es-Sünne ve Mekânetuha fi’t-Teşrîi’l-İslamî)
Prof. Dr. Mustafa Sıbâî​

İÇİNDEKİLER

İSLAM HUKUKUNDA SÜNNETİN YERİ 1
ÖZETİN TAKDİMİ 2
GİRİŞ 2
1. Ebu Reyye’nin kitabı hakkında 3
2. Mutezile ve Şiîler Hakkında 4
3. Müsteşrikler hakkında 4

BİRİNCİ BÖLÜM 5
SÜNNETİN ANLAMI, NAKLİ VE TEDVİNİ 5
A- SÜNNETİN ANLAMI VE SAHABE-İ KİRAMIN SÜNNETE HİZMETLERİ 5
1. Rasûlullah (s.a.s) Hayattayken O’na İtaat Etmenin Farz Oluşu 6
2. Vefâtından Sonra O’na İtaat Etmenin Farz Oluşu 7
3. Sahabîler Sünnet’i Nasıl Öğreniyorlardı? 7
4. Sünnet, Rasûlullah (s.a.s) Döneminde Yazılmış mıydı? 7
5. Rasûlullah (s.a.s)’den Sonra Sahabe ve Tâbiîn’in Hadis Karşısındaki Tavırları 9
6. Hz. Ömer ve Çok Hadis Rivayet Eden Sahabe 10
7. Sahabîler Hadisin Kabulü İçin Şart Koşuyorlar mıydı? 11
8. Sahabe ve Tâbiînin Hadis İçin Şehirlere Yolculukları 12
B- HADİS DİYE UYDURULMUŞ SÖZLER 12
1. Siyasi İhtilaflar ve Rafizîler’in Uydurmaları 12
2. Hâricîler Hadis Konusunda Yalan Söylüyorlar mıydı? 13
3. Zındıkların Uydurmaları 13
C- ALİMLERİN HADİS UYDURMAYA KARŞI KOYMADAKİ GAYRETLERİ 13
D- ALİMLERİN HADİS UYDURMAYA KARŞI KOYMADAKİ GAYRETLERİNİN MEYVELERİ 14
1. Hadis Diye Uydurulmuş Sözler ve Hadis Uyduranlarla İlgili Kitaplar 14
2. İnsanlar Arasında Çok Yaygın ve Meşhur Olan Hadislerle İlgili Kitaplar 15
İKİNCİ BÖLÜM 16
TARİH BOYUNCA SÜNNETE YÖNELTİLEN ŞÜPHELERİN İZALESİ 16
1. Şiîler’in Şüphelerine Cevaplar 17
2. Mutezile’nin Şüphelerine Cevaplar 17
3. Geçmişte ve Asrımızda Sünnetin Delil Oluşunu İnkar Edenlere Cevaplar 18
4. Sünnetin Tedviniyle ilgili Şüphelere cevaplar 18
5. Haber-i Âhâd’ın Delil Oluşunu İnkâr Edenlere Cevaplar 19
6. Müsteşriklerin Şüphelerine Cevaplar 19
7. Çağımızdaki Bazı Yazarlara Cevaplar 19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 20
SÜNNETİN TEŞRΒDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 20
Kur’ân’a Nispetle Sünnetin Yeri ve Fonksiyonu 20
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 21
DÖRT MEZHEP İMAMI VE KÜTÜB-Ü SİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYATI 21
EKLER 25
Bu Gediği Ne Zaman Kapatacağız? 25
ÖZETİN TAKDİMİ
“İslam Hukukunda Sünnetin Yeri” ismiyle tercüme edilen bu eser, 1949 yılında Ezher Üniversitesi’nde “Fıkıh Usulü ve İslâm Hukuku Tarihi” bölümlerinde takdim edilen doktora tezidir. Eserin orijinal adı ise “es-Sünne ve Mekânetuha fi’t-Teşrîi’l-İslamî”dir. Işık Akademi Yayınları tarafından yayımlanan kitabı, Türkçe’ye Halil Kendir kazandırmıştır.
Eserin müellifi Prof. Dr. Mustafa Sıbâî, bu çalışmasını başta kitap olarak bastırmayı düşünmemiş ancak Mahmud Ebû Reyye’nin, sünnet ve sünnetin nakli hakkında ilmi olmayan, çarpıtılmış görüşlerle dolu “Muhammedî Sünnet’in Aydınlatılması” adlı kitabının ortaya çıkmasından ve kendisinin dostlarının, çalışmasını kitaplaştırması doğrultusundaki tavsiyelerinden sonra, bu doktora çalışmasını genişleterek kitaplaştırmıştır.
Eserde, sünnetin önemi, sünnetin teşri’de (İslam Hukukunda) delil olmasının yanında, dünden bugüne bir kısım zümrelerin sünnet, sahabe-i kiram, tâbiîn-i izâm ve dolayısıyla İslam etrafında oluşturmaya çalıştıkları şüphe ve vehimlere de cevaplar verilmiş ve bu zümrelerin asıl niyetinin sünnet ve sahabe üzerinden İslam’ı tahrip etme olduğu ortaya konmuştur.
Kitabın özeti yapılmaya çalışılırken, her bir bölümün ve alt başlıkların aynı oranda özetlenmesinden ziyade, günümüzde daha çok ihtiyaç duyulduğu düşünülen kısımlara ağırlık verilmeye çalışılmış, yeri geldikçe Sonsuz Nur’dan da ilgili konularda alıntılar yapılmıştır. Faydalı olması recâsıyla…
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
Kırmızılarıda siyahlarıda okudum.tavsiyem sende oku belki biraz ilmin olur.
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
bana göre her rivayet hadis olmadığı için bak mevzu hadisle ilgilide konu asmışım.okumuyon ki.Allah bizleri ıslah etsin.
senin gibi kafasına göre ilimsiz irfansızlarda lazım.
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
1-"Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir."(Nisâ, 4/113); değerli alim aorskaya bey madem sadece Kuran var bu ayette niçin kitap ve hikmet geçmektedir.
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
2-Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.

niçin senin verdiğin hükme diyorda benim verdiğim veya bizim verdiğimiz hükme demiyor sevgili kardeşim.medem yalnız kuran var.
 
Üst Alt